Založení společnosti, změny a zrušení

Služby, které vám poskytneme

 • založení s.r.o.
 • založení akciové společnosti
 • založení družstva
 • založení SVJ
 • změny

Další dokumenty, které pro Vás připravíme

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z rejstříku trestů
 • čestné prohlášení jednatele společnosti
 • prohlášení správce vkladů
 • souhlas s umístěním sídla

Podklady, které budete potřebovat

Založení s.r.o.

 • obchodní firma (název)
 • sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • jednatel
 • společník jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa trvalého pobytu
 • výše základního kapitálu
 • výše vkladu společníka

Založení akciové společnosti

 • obchodní firma (název)
 • sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • statutární orgán (představenstvo/správní rada), jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa trvalého pobytu
 • výše základního kapitálu
 • počet, forma a jmenovitá hodnota akcií

Družstvo

 • obchodní firma
 • sídlo družstva
 • předmět podnikání
 • statutární orgán
 • výše základního členského vkladu

SVJ

 • název společenství
 • sídlo 
 • orgány společenství
 • pravidla pro správu domu a pozemku

Vzory dokumentů ke stažení

Kontaktní formulář

Mgr. Jindřich Procházka

Úřední hodiny

Beroun

Po-Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Pá 08:00 - 14:00

Praha

Út 08:00 - 15:30