Ochrana věřitele

Co pro vás vyhotovíme

  • sepis zástavní smlouvy a zápis do Rejstříku zástav

  • sepis notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti jako exekučního titulu

Podklady, které si připravte pro sepis zástavní smlouvy

  • osobní údaje účastníků,

  • uvedení zastavované věci

  • uvedení dluhu, který se zástavní smlouvou zajišťuje

Podklady pro notářský zápis

Pro notářský zápis se svolením k vykonatelnosti si připravte:

  • uvedení osoby oprávněné (věřitele)

  • uvedení osoby povinné (dlužníka)

  • uvedení právního důvodu, na základě kterého dluh vznikl

  • dlužná částka,

  • doba splatnosti

Kontaktní formulář

Mgr. Jindřich Procházka

Úřední hodiny

Beroun

Po-Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Pá 08:00 - 14:00

Praha

Út 08:00 - 15:30